AltaLog

Przetwarzaliśmy Big Data regułowo,
zanim to się stało modne

AltaLog

Tworzymy oprogramowanie na zamówienie odbiorców z zastosowaniem innowacyjnych regułowych metod analizy i przetwarzania danych, w tym:

  • bazy wiedzy,
  • wyszukiwanie treści w Internecie,
  • systemy rekomendacyjne,
  • systemy analizy danych strukturalnych i nie mających ścisłej struktury.

Stworzyliśmy dwa silniki regułowe:

  • knoQL pozwalający na reprezentację danych niepełnych i częściowo sprzecznych oraz przetwarzanie takich danych. Współpracuje przede wszystkim z SQL-owymi bazami danych. Jest zrealizowany w języku Java jako samodzielny serwer,
  • emQL pozwalający na przetwarzanie wiedzy i reguł rozmytych, radzących sobie z niepełną i sprzeczną wiedzą. Współpracuje z silnikiem indeksującym Solr, bazami typu noSQL, np. MongoDB, oraz z bazami SQL-owymi. Jest zrealizowany w języku Python jako rozwiązanie wbudowane w aplikacje.

Skontaktuj się z nami

info@altalog.pl
+48222498001

Inspektor Ochrony Danych w AltaLog sp. z o.o.:
Inga Żuchelkowska iod@altalog.pl

AltaLog sp. z o.o.
al. Stanów Zjednoczonych 61A
04-028 Warszawa